Priser

Betingelser

Ved udeblivelse uden afbud faktureres 500 kr.

Betaling skal ske kontant eller med kort inden afhentning af hest. Der gøres opmærksom på, at hesten ikke er forsikret af Healthy Horse og at der kan forekomme hudirritation/infektion på heste der arbejder meget i vand. Det forudsættes derfor, at Hesteejer søger for ansvar- samt eventuel livs- og sygeforsikring for hesten. Det er på Hesteejers eget ansvar og Hesteejer påtager sig således den fulde risiko for opholdet. Hesteejer bærer selv det fulde ansvar for eventuelle skader på hesten, som hesten pådrages i denne forbindelse. Hesteejer fraskriver sig tillige og indestår i øvrigt for at friholde ethverterstatningskrav ovenfor Healthy Horse og dennes medarbejdere, hestebehandlere m.v. i forbindelse med skader, sygdom, dødstilfælde eller ligende hændelser ved underskrift af nærværende kontrakt. Husk at aflever dit hestepas, og husk at få det med når du henter. Vi sender det ikke.